برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران تله کام 2018

تاریخ درج: 1397/07/07 منبع: ایران تله کام
برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران تله کام 2018
با توجه به نقش پراهميت و ارزنده ارتباطات و فناوری اطلاعات در عصر حاضر و از سوي ديگر جايگاه ويژه ومهم برگزاري نمايشگاههای بين المللی در تبادل اطلاعات فنی-بازرگانی و آشنائی صاحبان صنايع و پژوهشگران و دست اندرکاران با آخرين دستاوردهای صنعتی و فناوری روز جهان و همچنين بمنظور معرفی توان  توسعه و پتانسيل کشور در زمينه اين صنعت برگزاري ساليانه نمايشگاه بين المللي صنايع مخابرات و اطلاع رسانی (ایران تله کام) بصورت تخصصی- بین المللی از سال 1379 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران توسط شرکت پالار سامانه با همکاری شرکت سهامی نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت و حمایت وزارت ارتباطات و اطلاعات آغاز گردید و ادامه یافت. نوزدهمین نمایشگاه بين المللی صنايع مخابرات و اطلاع رساني (ايران تله كام 2018) با اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران و همکاری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران از تاریخ 11 مهر لغایت 14 مهر 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.