بیانیه ماموریت

بیانیه مأموریت گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا (هلدینگICT)

هلدینگ گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا با سياستگذاری و سازماندهی موثر شرکت های تابعه و سرمايه گذاری برای دستيابي به صنعت برتر به منظور ارائه خدمات و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، دارای نقش مهمی در تامین نیازهای داخلی و ایجاد زمینه های رشد روز افزون ثروت عمومی و توسعه پایدار است.   
هلدینگICT با توسعه آموزش و يادگيری و ایجاد فرصت های مساوی نقش آفرینی برای کارکنان به عنوان ذینفعان اصلی سازمان همواره در جهت تامین رضایت کلیه مشتریان خود، شامل تمامی خدمت گیرندگان حقیقی و حقوقی تلاش می‌کند.
هلدینگ ICT با استفاده از تجارب شرکت های معتبر داخلی و خارجی در جهت شناسایی و بومی سازی فناوری های نوین تلاش نموده و علاوه بر ارتقای سطح استانداردهای ملی و کاهش شکاف بین فناوری داخلی و خارجی در حوزه های فاوا دارای حضوری فعال در عرصه بین المللی به ویژه بازار های منطقه می باشد. رشد و بهره وری پایدار در هلدینگ ICT با ایجاد سازمانی انعطاف پذیر و توانمند در استفاده از فرصت های محیط به منظور ارتقای سهم بازار و سودآوری حاصل می شود.