شرکت گسترش الکترونیک ایران

شرکت گسترش الکترونیک ایران
شرکت گسترش الکترونیک ایران، سهامدار ایرانی ایرانسل، مالک 51 درصد از سهام اپراتور دوم می باشد. سهام این شرکت در اختیار بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (از طریق  گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا) می باشد.
این شرکت علاوه بر مدیریت سهام ایرانسل، خود نیز در زمینه پروژه های مخابراتی فعال بوده و بسیاری از پروژه های ملی و منطقه ای را اجرا نموده است.

آدرس وب سایتwww.iedc.ir